Vi är specialister inom vidareförädling av plastfolie; vi klipper och sammanfogar olika typer av plastfolier med mångformiga metoder. Produkterna tillverkas i huvudsak som beställningsarbeten och mindre partier. Våra produkter används på flera olika branscher. Vi tillverkar produkter även som underentreprenad. Exempel på produkter vi tillverkar hittar du nedan.