Hoppa till innehållet

Växthusplast

Växthusplast för yrkesbruk under nordiska förhållanden tillverkas av högkvalité 0,20 mm EVA (etylvinylasetat) -plastfilm. Vi importerar själv EVA-filmen. Produkterna skreddarsys enligt kundens behov. EVA 0,20 mm -växthusfilmen kan förses med insvetsad rep längsmed kortsidorna för att underlätta installationen på växthuset.

Våra dubbelskiktade (0,20 mm + 0,10 mm) EVA-växhusplast är designade för uppvärmda växthus. Ett isolerande luftrum mella skikten bildas med hjälp av snören löpande mellan plastfilmerna.

EVA-plastfilmen har produktiva egenskaper för växthusodling: Samlar värme från solljus under sig samt anti fog -behandling på insidan.

Till vårt produktsortiment tillhör även rullor av skyddspresenning. Några sentimeter bräda remsor av denna vita, UV-skyddade 380 g/m² skyddspresening används för att skydda växthusplastet vid växthusets bågar. Bredare dukar av samma presening kan användas på växthusets vädringsluckor.

Sök