Våra skräddarsydda geomembraner används till att skydda grundvattnet på platser där kemikaler hanteras. Exempel på användningsändamål är påfyllningsplatser av bränslen, jordmånen under kemikalieförråd och gödselförråd.